17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ

2008-05-04 20:35:00

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ

17 Ağustos 1999 Depremi

Tarih

17 Ağustos 1999

 

Büyüklük

7.4 Mw

 

Etkilenen ülkeler

Türkiye

 

Sonuçları

17.480 ölü ve 23.781 yaralı

 

Büyüklüğü ve konumu

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3.02 de, 40.70 kuzey enlemi ile 29.91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

 

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmis ise de, moment magnitüdü büyüklüğü Mw = 7.4 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7.8 değerleri civarında değişmektedir.

 • Cisim Dalgası Magnitüdü = 6.3 (USGS)
 • Yüzey Dalgası Magnitüdü = 7.8 (USGS)
 • Moment Magnitüdü = 7.4 (Kandilli,USGS)
 • Kayıt Süresi Magnitüdü = 6.7 (Kandilli)

Depremin odak derinliğinin 10-15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4.0- 5.0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

 

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, İzmit Metoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre, maksimum ivme, kuzeygüney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç birleşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.

Tarihçe

Yakın tarihte bu bölgede Adapazarı merkez üssü olmak üzere 1943, 1957, 1967 yıllarında şiddetli depremler olmuştur. Geçmişteki tarihlere baktığımızda ortlama 30 senede bir bu bölgede büyük depremler olmaktadır. 1999 depreminden sonrada belirli periyotlarda ve çeşitli büyüklüklerde depremlerin beklenmesi bu fay hattının karakteristik özelliğinden kaynaklanmaktadır.

 

Resim:DIzmit moletrack.jpg

Deprem sonucu oluşmuş bir görüntü

 

Depremin bu kadar çok can kaybına yol açmasının sebebi olarak kaçak yapılar, standartlara uygun olmayan binalar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan müteahhitler gösterilmektedir. Depremden sonra tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere deprem yönetmeliği çıkarılmış, zorunlu deprem sigortası gibi birtakım düzenlemeler getirilmiş olsa da, inşa edilen yeni binaların halen depreme karşı dayanıklı olarak inşa edildiklerini söylemek zordur. Bu konuda vatandaşı bilinçlendirmek, denetimleri sıkılaştırmak ve yaptırımları uygulamak için devlete büyük bir görev düşmektedir.

Yargı ve cezalar

Yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen Şartlı Salıverme Yasası ve başka hukuki boşluklardan dolayı cezasız sonuçlanmıştır. Geriye kalan 300 davanın 110 kadarında ceza verilse de çoğu ertelenmiştir. Bunun dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 Cuma günü 7.5 yıllık zaman aşımı sürelerini doldurarak zaman aşımına uğradılar ve düştüler.

Örnek davalar ve sonuçları
 • Düzce Ersoy Apartmanı: 36 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.
 • Düzce Ömür Hastanesi: 11 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.
 • Yalova Ceylankent Sitesi: 98 kişi öldü, 2 sanığa verilen hapis cezaları ertelendi.
 • Kocaeli Ubay Apartmanı: 58 kişi öldü, müteahhit hakkında verilen ceza ertelendi.
 • Yüksel Sitesi: 316 kişi öldü, 5 sanığa verilen çeşitli cezalar ertelendi.
 • Can Göçer ve Zafer Çoşkun: Veli Göçer'in oğluyla ortağı yakalanamadığı için haklarındaki dava zaman aşımına girdi.
 • Sakarya: 695 davadan sadece 5 kişiye ceza çıktı.
 • Kocaeli: 600 dava açıldı, 12 kişi 10'ar ay hapis cezası aldı. 6'sının cezası infaz edildi, 6'sı için süre istendi.
 • Yalova: 173 dava açıldı, hemen hemen tamamı sonuçlandı. Ceza aldığı bilinen tek isim Veli Göçer 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
 • Düzce: Yaklaşık 220 dava açıldığı sanılıyor. Yargılamalar sonucu hiçkimse cezaevine girmedi.

 Resim:Izmit eart2.jpg

Deprem sonucu oluşmuş bir enkaz

Resmi rakamlara göre Marmara depremi

İllere göre ölü sayısı:

·     Bolu  :270

·     Bursa  :268

·     Eskişehir :86

·     İstanbul  :981

·     Kocaeli  :9.477

·     Sakarya  :3.891

·     Yalova  :2.504

·     Zonguldak :3

olmak üzere toplam 17.480 kişi ölmüştür.

 

·     Yaralı sayısı: 23 bin 781

·     Sakat kalan: 505

·     Yıkılan ve ağır hasarlı bina: 16 bin 649

·     Orta hasarlı konut: 90 bin 536

·     Orta hasarlı işyeri: 14 bin 133

·     Az hasarlı konut: 102 bin 822

·     Az hasarlı işyeri: 13 bin 344

http://tr.wikipedia.org/

 

 

 

131
0
0
Yorum Yaz