BİYOLOJİK AFETLER VE TÜRKİYE

2008-10-15 15:05:00

BİYOLOJİK AFETLER VE TÜRKİYE

Türkiye matematik konumu nedeniyle, biyolojik doğal afetlerin, çok sık görülebileceği riskli bir bölgede bulunmaktadır. Bunlann birçoğu hakkında me­teorolojik doğal afetler başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca ülkemizin büyük bir bölümünün iklim ve meteorolojik özellikleri zararlı mikroorganizmaların ve taşıyıcılann gelişmesi ve çoğalması için de uygun yerlerdir. Bu nedenle tarih boyunca Anadolu sıtma başta olmak üzere bulaşıcı hastalık salgınları yaşamış, çok sayıda ve büyük boyutta, biyolojik zararlıların istilasına uğramış, bu ne­denle de yine çok farklı salgın hastalıklarla karşılaşmıştır.

Ülkemiz çöl çekirgesi ve diğer zararlı böcek tehlikesinin sık ve yaygın ola­rak görüldüğü bir bölgede bulunmaktadır. Nitekim zaman zaman bu tür çekir­gelerin ve böceklerin istilasıyla karşılaşılmaktadır. Özellikle İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde hemen her yıl tarım alanlannda süne ve kımıl adı ve­rilen zararlı böcek salgınları büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yine ormanlarımızda bazı zararlı kurt ve böcekler nedeniyle zaman zaman büyük tahribat görülmektedir. Bunun için her yıl belirli mevsimlerde ve devamlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli meteorolojik ve tarımsal uyarılar yapıl­makta bu zararlılarla mücadele edilmekte, vatandaşlar bilinçlendirilmekte ve uygun önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Şüphesiz bu ciddi önlemler alınma­dığı takdirde, tarım ürünlerine, insan sağlığına ve havyan varlığına zarar verebilecek boyutta biyolojik zararlılara bağlı doğal afetlerin yaşanılması kaçınılmazdır.

http://www.cografyamiz.net/

1527
0
0
Yorum Yaz