COĞRAFYA ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

2010-03-05 20:19:00

COĞRAFYA ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

‘’İNSAN, HANGİ LİMANA GİDECEĞİNİ BİLEMEZSE HİÇBİR RÜZGÂR ONUN İÇİN YARARLI OLMAZ.’’

SENECA

PLANLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Zamanın en verimli şekilde kullanılabilmesi ve belirlediğimiz hedefe ulaşmanın en kolay yolu çalışma saatlerinin bir programa göre planlanmasına bağlıdır.

Bu amaçla;

1.Okul dışı saatler belirlenmelidir.

2.Çalışma, eğlenme ve dinlenme zamanları düzenli bir programa bağlanmalıdır. Düzenli bir çalışma programı yapmak işlerimizi düzenli biçimde yapma alışkanlığı kazanmamızı sağlayacaktır.Çalışma zamanımızın belli olması bizi çalışma için hazırlık yapmaya zorlayacaktır.

COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞIRKEN

A.DERSLERDE

1.Dersin daha iyi anlaşılması için mümkünse farklı kaynaklardan o günkü konu ile ilgili ön hazırlık yapılarak gelinmelidir.

2.Coğrafya dersi ayrıntı içeren ve bölümleri arasında konu bütünlüğü olan bir ders olduğu için dersin her bölümünde aktif bir dinleyici olmak gerekir.

3.Amaç atlaslarda ve duvar haritalarında bulunan yer adlarını çeşitli istatistikî bilgileri ezberlemek olmamalıdır, verimli bir çalışma için coğrafi olayların sebeplerini açıklamaya ve bu sebeplerden sonuçlar çıkarmaya çalışmamız gerekir.

4.Olayların oluş ve dağılışını, neden-sonuç ilişkisini kurarak öğrenmeliyiz, konuları ezberlemek verimli ve kalıcı bir çalışma yöntemi olamaz.

B) BİREYSEL ÇALIŞMALARDA

1.
Konuların anlaşılması için atlaslardan, resimlerden ve şekillerden en iyi şekilde yararlanılmalıdır. Coğrafyada temel prensip doğal ve beşeri olayların dünya genelinde ve Türkiye’deki dağılışıdır. Bunun için sınavdan önce Dünya ve Türkiye haritaları iyi incelenmeli önemli doğal ve beşeri olayların yeri bilinmelidir. Örneğin en kurak yerlerin dağılışı, çöllerin dağılışı, en çok yağış alan yerler, ormanların dağılışı, sıcak iklimlerdeki ülkeler, kutuplara yakın ülkeler, doğu ve batı yönündeki geniş ülkeler, eğimli ve engebeli ülkeler, ovalar ve platoların bulunduğu ülkeler dikkatlice incelenmelidir.

2.Coğrafya dersinde somut kavramlar daha çoktur. Ders çalışırken günlük yaşamdan ve hayatın içinden örnekler seçmeliyiz. Bu öğrenmemizi kolaylaştıracaktır. Sadece konuyu dinleyip ya da okuyup anlaşıldığına karar vermemiz doğru değildir. Konuyu anlamış olmamız için konu ile ilgili soruların doğru yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir.

3.Okuma, anlama ve yorumlama hızını arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.

4.Kavram, yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.

5. Derslerde anlatılan konular belli dönemlerde tekrar edilmeli, konulara ilişkin testler çözülmeli, yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir.

6. Test kapsamları gözden geçirilmeli, çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini kavratıcı niteliklere sahip sorulara ağırlık verilmelidir.

COĞRAFYA SORULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

1.Genel ve beşeri coğrafya bilgilerinin ölçülmesi ve yorumlanması,

2.Coğrafi olaylar arasında sebep sonuç ilişkilerinin kurulması,

3.Olayların Türkiye ve Dünya üzerindeki dağılışı,

4.Çeşitli olayların ülke ve bölge ekonomisine etkileri, gibi konu ve kavramları içermektedir.

COĞRAFYA SORULARI ÇÖZÜLÜRKEN

1.Soru kökleri dikkate alınmalıdır.

2.Her soru içerisinde coğrafyanın bir konusunda kullanılabilecek temel bir bilgi içeriği olabileceği düşünülerek bu bilgiler not alınmalıdır.

3.Bilginin yanı sıra, yorum yapabilmek de önemlidir. Soru çözerken şekil, grafik ve haritaları çok iyi incelemek gerekir.

4.Tablo ve grafik içeren sorularda öğrenciden şekli veya istatistikî bilgilerin sadece yorumlaması istenir, soru köklerindeki olumlu-olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.

5.Tablo ve grafikli sorularda verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçeneklerle ilgisi kurulmalıdır.

6.Tablo ve grafiklerde verim, oran, miktar, nüfus artışı ve nüfus miktarı gibi kavramlara dikkat edilmelidir.

COĞRAFYA DERSİNİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE DURUMU

A) Sözel Puan Türünde:
Sözel puan türünde sadece bilgi ile hareket edildiğinde başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve sayısal özelliklerde bilinmelidir. Sözel puan türünde tercih yapan her öğrenci için soru kaçırılmaması gereken bölümdür. Özellikle önceki yıllarda çıkmış bütün sorular tekrar tekrar çözülmelidir.

B) Sayısal Puan Türünde:
Sayısal puan türünde diğer sözel dersler gibi aynı oranda getirisi olan bir derstir. Sınavda zaman ayrıldığı takdirde bu gruptan özellikle şekil ve grafik okuma ve yorumlama ile ilgili sorulardan net çıkarılabilmektedir.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde:
Eşit-Ağırlık puan türünde hazırlananlar için diğer sosyal dersler ( tarih-felsefe ) kadar getirisi olan bir derstir. Eşit-Ağırlık gruplarında hazırlanan öğrencilerimizin fen derslerinde temelleri iyi olmadığı için özellikle sosyal alan dersleri daha kolay net çıkarabilecekleri derslerdir. Bir sözelci kadar olmazsa bile, matematik, geometri, Türkçe derslerinden sonra ağırlıklı olarak çalışmaları gereken bir derstir.

D) Dil Puan Türünde:
Bu alandan hazırlanan öğrenciler diğer sözel derslere verdikleri öneminin aynısını coğrafya dersine de vermelidir. Özellikle dil puanının katsayılarının düşük oluşu sözel dersleri daha önemli hale getirmektedir.


http://www.cografyamvehayat.com/

13674
0
0
Yorum Yaz