DENİZ VE GEMİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

2007-12-06 15:39:00

"Deniz" ve "Gemi" ile İlgili Hadis-i Şerifler

» Hz. Peygamber (a.s.) Efendimiz uykudan gülümseyerek uyanınca Ümmü Haram: "Ey Allah'ın Resulü! Sizi güldüren şey nedir?" diye sordu. O da: "Ümmetimden bazı insanlar deniz üstünde hükümdarların tahtlarına kuruldukları gibi (yahut tahtlarına kurulmuş hükümdarlar gibi) binerek Allah yolunda deniz harbine gider halde gösterildi de ona gülüyorum" buyurdu.

[Sahih-i Müslim Hadis No: [Arapça]: 3535]

» Hz.Ömer, Habeşistan'dan gemiyle hicret edip Medine'ye gelenlerden olan Hz. Esma'ya: "Hicret faziletinde biz sizi geçtik. Biz Allah Resulü'ne sizden daha layık ve daha yakın bulunuyoruz" dedi. Bunun üzerine Esma öfkelendi ve durumu Allah Resulüne bildirdi. Bunun üzerine Allah Resulü (S.A.V) : "Bu hususta Ömer bana sizden daha layık ve yakın değildir. Onun ve arkadaşlarının "bir" hicreti; ey gemi ahalisi, sizin ise "iki" hicretiniz vardır" buyurdu.

Esma dedi ki: "Bir de gördüm ki bunu işiten Ebu Musa ve bütün "gemi arkadaşları" birbiri ardınca bana geliyorlar ve bu hadisi benden soruyorlardı. Onların gönüllerinde, Resulullah'ın onlar için söylediklerinden daha büyük ve sevindirici dünyada hiçbir şey yoktu"


[Sahih-i Müslim Hadis No: [Arapça]: 4558]

"Deniz" ve "Gemi" ile İlgili Âyetler

»  İki deniz bir değildir. Birinin suyu tatlı ve kolay içimlidir; diğeri tuzlu ve acıdır. Herbirinden taze balık eti yersiniz, takındığınız süsler çıkarırsınız. Allah'ın lutfuyla rızık aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün. Belki artık şükredersiniz. [Fâtır Suresi: 12]

» O iki doğunun ve iki batının Rabbi'dir. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? (Tatlı ve tuzlu sulu) iki denizi birbirine karışmamak üzere salıvermiştir. Aralarında karışmalarını engelleyecek bir sınır vardır. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? [Rahman Suresi: 17-25]

» Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara faydalı şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için bir çok deliller vardır.  [Bakara Suresi: 164]

» O öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü türlü meyveler çıkardı. İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin için akıttı. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. [İbrahim Suresi: 32-34]

» De ki: "Karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır?" O zaman O'na gizli gizli yalvararak: "Eğer bizi bundan kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız." diye dua edersiniz. De ki: "O'ndan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O'na ortak koşarsınız." [En'am Suresi: 63-64]


» İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini görürsün. Bütün bunlar O'nun lütfunu aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir.   [Nahl Suresi: 14]


» Rabbiniz, -lütfuna nâil olmanız için- denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu O sizin için çok merhametlidir. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde O'ndan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. Doğrusu insan çok nankördür. O'nun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından güvende misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut O'nun sizi bir kez daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga yollayarak inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından güvende misiniz? Sonra bundan dolayı kendinize Bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. Biz gerçekten insanı şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.  [İsra Suresi: 66-70]

»  Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetini tattırması, buyruğu ile gemilerin yüzmesi, lütfundan rızık istemeniz O'nun varlığının belgelerindendir. Belki artık şükredersiniz. [Rum Suresi: 46]

» Gemiye bindikleri zaman dini yalnız O'na has kılarak Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım! Yakında bilecekler! [Ankebût Suresi: 65-66]

» Yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. [Neml Suresi: 61]


» Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir. [Neml Suresi: 63]

»  Ve O size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti. Böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince Rabbinizin nimetini anarak "Bunu bizim hizmetimize vereni tesbîh ve takdîs ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik" diyesiniz. [Zühruf Suresi: 12-13]

»  Denizde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi O'nun varlığının delillerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da onun üstünde kalakalırlar. Bunlarda sabreden ve çok şükreden kimseler için deliller vardır. Yahut yaptıkları yüzünden onları helak eder. Birçoğunu da affeder. Böylece ayetlerimiz üzerinde tartışanlar kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. [Şura Suresi: 32-36]

»  Birinin suyu tatlı ve kolay içimli, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da karışmalarına engel olan bir sınır koyan Allah'tır. [Furkan Suresi: 53]

»  Esip savuran rüzgara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemilere ve işleri yöneten meleklere and olsun ki size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. [Zâriyat Suresi: 1-5]

»  Emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri, lutfedip verdiği rızkı aramanız için denizi buyruğunuz altına veren Allah'tır. Belki artık şükredersiniz.  [Câsiye Suresi: 12]

www.barbaros.biz

3963
0
0
Yorum Yaz