HARİTA ÜRETİMİ NASIL YAPILIR?

2011-04-03 09:21:00

HARİTA ÜRETİMİ NASIL YAPILIR?

     

   Harita üretimi;

        1. Aşama: Arazi çalışmaları,
        2. Aşama: Hava fotoğrafı alımı,
        3. Aşama: Fotogrametrik çalışmalar,
        4. Aşama: Kartoğrafik çalışmalar, olmak üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır.

        İş akışının ilk aşaması arazi çalışmaları olup, bu çalışma ile harita üretimi için gerekli nirengi ve nivelman kontrol noktaları yeryüzünde tesis edilir.
        İkinci aşama hava fotoğrafı alımı olup, arazide tesis edilen nirengi noktalarının da üzerinde bulunduğu, üç boyutlu görüntü elde edilmesine imkan veren stereoskopik hava fotoğrafları elde edilir.
        Üçüncü aşama fotogrametrik çalışmalar olup, bu kapsamda, çekilen stereoskopik hava fotoğrafları üzerlerindeki nirengi noktaları koordinatlarından istifade edilerek, harita orijinalleri hazırlanmaktadır. Hazırlanan orijinaller üzerinde, hava fotoğrafı üzerinde görülemediği veya karar verilemediği için bulunmayan;

        - Yer İsimleri,
        - Bitki Örtüsü,
        - Yol Cinsi,
        -Enerji Nakil Hatları vb. detaylar, arazi çalışmaları ile bütünlenmektedir.

        Son aşama kartoğrafik çalışmalar olup, bu aşamada; sayısal olarak hazırlanan harita üzerinde, harita okumaya yönelik düzenlemeler, haritayı dillendiren yazı ilaveleri ile koordinat ve kenar bilgileri ilave edilmekte, renk ayrımı çalışmaları yapılmakta, sonuçta, basım işlemi gerçekleştirilerek, kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

http://www.hgk.mil.tr/

 

647
0
0
Yorum Yaz