İNSAN FAALİYETLERİ VE SU EKOSİSTEMLERİNE ETKİLERİ

2008-03-12 10:26:00

İNSAN FAALİYETLERİ VE SU EKOSİSTEMLERİNE ETKİLERİ

 

1. Arazilerin Dönüştürülmesi ve Bozulması

 Arazilerin kentsel, tarım ya da endüstriyel amaçlı kullanılmasıyla;
 Yağmur suyunun yüzeyden süzülme, yer altı kaynaklarının yenilenme ve su kaybı arasındaki dağılımın değişmesi
 Debinin miktar, kalite ve zamanlamasının değişmesi
 Doğal ortamların bozulması ve canlı türlerinin değişmesi

2. Baraj Yapımı

 Nehirlerin bölünmesi ve doğal debi modellerinin değişmesi
 Su sıcaklığında, besin ve çökelti iletiminde değişiklik
 Balıkların göçünün engellenmesi
 Doğal ortamların bozulması ve canlı türlerinin yok olması

3. Bent ve Set Yapımı:

 Nehirlerin taşkın ovalarından kopmasıyla, balıklar ve diğer su organizmalarının doğal ortamlarının yok edilmesi
 Yer altı sularının yenilenme oranının azalması
 Taşkın ovalarında insanların yerleşmelerini teşvik ederek, selden zarar görme riskinin artırılması

4. Büyük Ölçekli Akış Değişiklikleri

 Nehirlerin yönlerinin değiştirilmesi ile;
 Nehirlerin debisinin zarar görecek düzeyde tüketilmesi
 Nehir kıyılarındaki doğal ortamların bozulması
 Balık türlerinin zarar görmesi ve canlı türlerinin yok olması
 Su kalitesinin bozulması
 Kıyı ekosistemlerinin ve nehirlerin döküldüğü göllerin bozulması

5. Yeraltı Sularının Çekilmesi

 Yer altı suları çekilerek bazı alanlarda kullanılması ile;
 Taban suyu seviyelerinin düşmesi
 Kaynakların ve nehir tabanı debilerinin azalması ya da yok olması ihtimali
 Yer altı akiferlerinin tükenme olasılığı

6. Kontrolsüz Toprak, Hava ve Su Kirliliği

 Suni gübre ve böcek zehiri fazlasının toprağa karışması, sanayi tesislerinden sentetik kimyasalların ve ağır metallerin atılması, enerji tesislerinden aside yol açan kirleticilerin boşaltılması ile;
 İçme suyunun kalitesi ve güvenliğinin kalmaması
 Doğal ortam ve canlı türlerinin yok olması
 Sularda kirliliğe bağlı olarak yaşam alanının bozulduğu ve yetersiz oksijenin olduğu ölü alanların oluşması
 İnsan sağlığına yönelik tehlikelerin artması
 Doğal ortama zarar vermesi

7. İklimi Değiştiren Kirleticilerin Yayılması

 Yağış ve emilmeyen nehir suları dahil olmak üzere, küresel su döngüsünün değişmesi
 Buzulların ve kar örtülerinin eritilmesiyle, gelecekteki su kaynaklarının azalması
 Balık ve doğal yaşam ortamlarının değişmesi
 Sellerin ve kuraklıkların artması

8. Egzotik Türlerin Ortaya Çıkması

 Ekosistemleri istila ederek dinamikleri değiştirebilen yabancı canlı türlerinin yayılması, insanların ve ürünlerin dünya genelindeki hareketinin çoğalmasıyla birlikte;
 Nehirlere giderek daha fazla baraj ve yön değiştirme çalışmalarının yapılması
 Toprakların değiştirilmesi
 Su ve hava kirliliğinin artması
 İklim değişikliği potansiyelinin yükselmesi nedeniyle hemen hemen bütün ekosistem hizmetlerinin tehlikeye düşmesi

9: Nüfus ve Tüketim Artışı

 Küresel ısınmayı beraberinde getirdi. Buna bağlı olarak;
 Doğal ortam ve canlı türlerinin yok olması
 Sel ve kuraklığın artması
 Kaynakların ve akarsu debilerinin azalması

 

www.ilimsel.com


958
0
0
Yorum Yaz