KISA KISA KOMŞULARIMIZ

2008-02-26 23:45:00

AZERBAYCAN


 Kuzeyinde Rusya güneyinde İran Doğusunda Hazar Denizi batısında Gürcistan, Ermenistan bulunur.
 Kafkas ülkelerinin en büyüğüdür
Başkenti:
Bakü
 NOT: Nahcıvan özerk bölgesi yönetim olarak Azerbaycan’a bağlıdır.

Ayrıca dağlık Karabağ özerk bölgesi vardır.

 Genelde dağlıktır.Kuzeyinde B. Kafkas dağları, güney ve güney batısında K.Kafkas dağları orta kısımlarında Aras-Kura nehirlerinin suladığı ovalar vardır.
 Yeryüzü şekilleri çeşitli olduğu için iklim çeşitlidir.
Karasal ve nemli suptropikal iklim
 Tarıma elverişli toprakları azdır.
 Hazar denizi kıyısında balıkçılık gelişmiştir.
NOT: Dünya havyar üretiminin büyük bir kısmını karşılar.
Petrol, demir ve kayatuzu çıkarılan başlıca madenlerdir.Petrolün büyük bir kısmı Hazar denizinden sağlanır.

GÜRCİSTAN


 Kuzeyinde Rusya, güneyinde Ermenistan, Doğusunda Azerbaycan,Batısında Karadeniz, güney batısında Türkiye ,

Başkenti:Tiflis
 Kuzeyinde B.Kafkas güneyinde K.Kafkas dağları vardır.
 Kafkas ülkeleri içinde iklimi en ılıman olanıdır.
 Karadeniz kıyılarında çay turunçgil yetişir.
 Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.
Sarp sınır kapısının da açılması ile gerek ticari, gerekse kültürel ilişkiler giderek gelişmektedir.

ERMENİSTAN


 Kuzeyinde Gürcistan, güneyinde Nahcivan-İran, doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye bulunur.

Başkenti:Erivan
NOT: Kafkas ülkeleri arasında yüzölçümü en küçük olanıdır.
 Toprakların büyük bir bölümü dağlıktır.
 Kuzeyinde K. Kafkas dağları bulunur.
 G.B.sında Ararat ovası bulunur. Ortasından Aras Nehri geçer.
 Genelde karasal iklim şartları görülür.
 Halkın büyük bir kısmı tarımla geçinir.
 Tarımsal sanayi gelişmiştir.
 Nükleer enerji üretimi yapılır.
 Kara ve demir yolu ağı gelişmiştir.

İRAN


 Kuzeyinde Nahcivan-Ermenistan, Azerbaycan, Hazar denizi, güneyinde Basra ve Umman körfezleri, doğusunda Pakistan-Afganistan, batısında Türkiye-Irak bulunur.

Başkenti:Tahran
Komşularımız arasında yüzölçümü bizden büyük tek ülkedir.
 Etrafı dağlarla çevrilidir.(Elbruz, Zağroz Kopet, Khuzistan dağları )
 Kuzeyde Deşt-i Lut, güneyde Deşt-i Kebir önemli çölleridir.
Urmiye gölü ve Karun nehri bulunur.
 Hazar denizi ve Basra körfezi kıyılarında ılıman iklim, iç kesimlerde
karasal iklim.
 Şeker kamışı, pirinç, çay tarımı yaygındır.
 Hayvancılık gelişmiştir.(Karakul koyunları dünyaca ünlü)
Petrol ve doğalgaz bakımından zengin(sanayi petrole dayalı).
 Komşularımız arasında en fazla ticaret yaptığımız ülkedir.
Halılarda dünyaca ünlüdür.

IRAK


 Kuzeyinde Türkiye, güneyinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Basra Körfezi, doğusunda İran, batısında Suriye ve İran

Başkenti:Bağdat
 Kuzeyi oldukça dağlıktır.
 Türkiye'den kaynağını alan Büyük Zap, Fırat ve Dicle başlıca akarsularıdır.
NOT:Fırat ve Dicle Basra Körfezine dökülmeden önce Şattülarap adını alır.
 Ülke kuzeyinde karasal, güneyinde çöl iklimi görülür.
 Tahıl, mısır, pirinç, hurma tarımı yapılır.
NOT:Dünyanın en büyük hurma ihracatçısıdır (Dünya üretiminin % 75 ini karşılar.)
 En önemli yer altı kaynağı
petroldür.
NOT:Körfez savaşı sonunda Birleşmiş Milletlerce ambargo uygulanması nedeniyle ticaretimiz azalmıştır.

SURİYE


 Kuzeyinde Türkiye, güneyinde Ürdün, doğusunda Irak, batısında İsrail, Lübnan, Akdeniz.
 Başkenti Şam
 Yeryüzü şekilleri genelde sadedir.
 Akdeniz kıyısında Ensariye dağları
 Lübnan sınırında Antilübnan dağları
Fırat ve Asi ırmakları bu ülkenin topraklarından geçer.
 Kıyı kesiminde Akdeniz, iç kesimlerinde karasal ve çöl iklimleri görülür.
 Topraklarının büyük bir kısmı tarıma elverişlidir fakat sulama problemi nedeniyle az bir kısmı kullanılır.
 Kırsal kesimde küçükbaş hayvancılık yaygındır.
 En önemli yer altı kaynağı
petroldür.
 Suriye'nin Türkiye üzerindeki siyasi hesapları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler yeterince gelişmemiştir.

BULGARİSTAN


 Kuzeyinde Romanya, güneyinde Yunanistan-Türkiye, doğusunda Karadeniz, batısında Yugoslavya-Makedonya.
 Başkenti Sofyadır.
Rodop ve Koca Balkan dağları bulunur.
Tuna ve Meriç nehirleri boyunca ovalar bulunur.
Kuzeyde karasal iklim görülür. Karadeniz kıyılarında ılıman iklim görülür.
 Güneyde iklim ılımanlaşır.
NOT:Balkan dağları kuzeyden gelen soğuk havanın,Rodop dağları ise Akdeniz ikliminin iç kesimlere girmesini engeller.
 Buğday, mısır, arpa, ayçiçeği, tütün, şeker pancarı,sebze-meyve.
 Hayvancılık gelişmiştir.
 Linyit çıkarımı önemlidir.
 Turizm ülke ekonomisi için önemlidir.

NOT: Balkan ülkeleri içerisinde Türk nüfusun en çok olduğu ülkedir.

YUNANİSTAN


 Kuzeyinde Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan; güneyinde Akdeniz, doğusunda Ege Denizi ve Türkiye.
 Başkenti
Atina.
 Büyük bir bölümü dağlıktır.(Pindus ve Olimpos)
 Adalar ülke yüzölçümünün 1/5 ini oluşturur.Mestos, Meriç,Vardar ırmakları bulunur.
 Genelinde Akdeniz iklimi görülür.
 Tarım modern yöntemlerle yapılır. Zeytin, üzüm, tütün, pamuk, tahıllar, turunçgiller en fazla üretilen ürünlerdir.
 Turizm önemli geçim kaynağıdır. Deniz ticaret filolarından elde edilen gelirler ise çok önemlidir.
 Mandıra hayvancılığı gelişmiştir.
 Turizm ülke ekonomisi için önemlidir.
 Ulaşım gelişmiştir.
 Nüfus artış hızı azdır.


KKTC
 Güneyinde G. Kıbrıs Rum Kesimi bulunur, diğer yönlerinde Akdeniz bulunur.
 Ülke kuzeyinde Beşparmak dağları güneyinde ise Maverya ovası ile kaplıdır.
 Akarsu ağı yetersiz(su sıkıntısı).
 Genelinde Akdeniz iklimi görülür.
 Tarım ülkesidir(sebze turunçgil üzüm)
Turizm ülke ekonomisi için önemlidir.
 İhracatını A.T. ülkelerine ithalatını ise Türkiye ile yapmaktadır.

2504
0
0
Yorum Yaz