LÜKSEMBURG

2011-06-07 16:48:00

LÜKSEMBURG

 

Coğrafi Verileri

 Konum: Batı Avrupa'da, Fransa ile Almanya arasında yer alır.
 Coğrafi konumu: 49 45 Kuzey derecesi, 6 10 Doğu boylamı
 Haritadaki konumu: Avrupa
 Yüzölçümü: 2,586 km²
 Sınırları: toplam: 356 km
 sınır komşuları: Belçika 148 km, Fransa 73 km, Almanya 135 km
 Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
 İklimi: Kıtasal ve ılıman iklim arasında değişiklik gösterir.
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Moselle Nehri 133 m
 en yüksek noktası: Buurgplaatz 559 m
 Doğal kaynakları: Demir, işlenebilir topraklar
 Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %24
 sürekli ekinler: %1
 otlaklar: %20
 ormanlık arazi: %35
 diğer: %20
 Sulanan arazi: 10 km² (1993 verileri)
 Coğrafi not: kara ile çevrili

 

Nüfus Bilgileri

 Nüfus:442,972 (Temmuz 2001 verileri)
 Nüfus artış oranı: %1.26 (2001 verileri)
 Mülteci oranı: 9.26 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Bebek ölüm oranı: 4.77 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.3 yıl
 erkeklerde: 74.02 yıl
 kadınlarda: 80.8 yıl (2001 verileri)
 Ortalama çocuk sayısı: 1.7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.16 (1999 verileri)
 HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
 Ulus: Lüksemburg'lu
 Nüfusun etnik dağılımı: Kelt Kökenliler, Portekizler, İtalyanlar, Slavlar ve Avrupalılar
 Din: Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler ve Müslümanlar
 Diller: Lüksemburg ca (ulusal dil), Almanca (resmi dil), Fransızca (resmi dil)
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
 toplam nüfusta: %100
 erkekler: %100
 kadınlar: %100 (2000 verileri)

 

Yönetimi

 Ülke adı:Resmi tam adı: Lüksemburg
 Yerel tam adı: Grand Duche de Luxembourg
 yerel kısa şekli: Luxembourg
 Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
 Başkent: Lüksemburg
 İdari bölümler: 3 bölge; Diekirch, Grevenmacher, Lüksemburg
 Bağımsızlık günü: 1839 (Hollanda'dan)
 Milli bayram: Milli gün 23 Haziran
 Anayasa: 17 Ekim 1868
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

 

Ekonomik Göstergeler

 GSYİH:Satınalma Gücü paritesi - 15.9 milyar $ (2000 verileri)
 GSYİH - reel büyüme: %5.7 (2000 verileri)
 GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1
 endüstri: %30
 hizmet: %69 (2000 verileri)
 Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7.8 (2000 verileri)
 İş gücü: 248,000 (2000)
 Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %83.2, endüstri %14.3, tarım %2.5 (1998 verileri)
 İşsizlik oranı: %2.7 (2000 verileri)
 Endüstri: Bankacılık, demir - çelik, gıda maddeleri, kimyasallar, metal ürünleri, mühendislik, cam, alüminyum
 Endüstrinin büyüme oranı: %7.8 (2000 verileri)
 Elektrik üretimi: 648 milyon kWh (1999)
 Elektrik tüketimi: 6.149 milyar kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 655 milyon kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 6.201 milyar kWh (1999)
 Tarım ürünleri: Arpa, yulaf, patates, buğday, meyve, üzüm, çiftlik hayvanları
 İhracat: 7.6 milyar $ (2000)
 İhracat ürünleri: Makine ve ekipman, çelik ürünleri, kimyasallar, kauçuk, cam
 İhracat ortakları: AB %75, ABD %4 (1999)
 İthalat: 10 milyar $ (2000)
 İthalat ürünleri: Mineraller, metaller, gıda maddeleri, kaliteli tüketim ürünleri
 İthalat ortakları: AB %81, ABD %9 (1999)
 Para birimi: Lüksemburg Frankı (LUF); Euro (EUR)
 Para birimi kodu: LUF; EUR
 Mali yıl: Takvim yılı

 

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 314,700 (1999)
 Telefon kodu: 352
 Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 9, kısa dalga 2 (1999)
 Radyolar: 285,000 (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 5 (1999)
 Televizyonlar: 285,000 (1998 verileri)
 Internet kısaltması: .lu
 Internet servis sağlayıcıları: 8 (2000)
 Internet kullanıcıları: 86,000 (1999)

 

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları:274 km (1998)
 Karayolları: 5,166 km (1999)
 Su yolları: 37 km
 Boru hatları: petrol ürünleri 48 km
 Limanları: Mertert
 Hava alanları: 2 (2000 verileri)
 Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)

 

İLGİLİ LİNKLER:

KAYNAKLAR:

http://www.ulkeler.net/

http://en.wikipedia.org

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html

  

150
0
0
Yorum Yaz