MEVSİMLİK (DEVİRLİ) RÜZGARLAR-MUSONLAR

2007-12-08 14:23:00

                               Mevsimlik Rüzgârlar:

     Yılın bir yarısında belirli bir yönden, diğer yarısında ise tam tersi yönden esen rüzgârlardır. Yıl içinde yaklaşık altı aylık sürelerle yön değiştiren bu rüzgârlara devirli rüzgârlar da denir. Bu tip rüzgârlar, kara ve denizlerin mevsime dayalı farklı ısınma özelliklerinden doğar.

     Geniş bir kara parçası olan Asya Kıtası, onun güney ve güneydoğusunda yer alan Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus bu tip termik basınç sistemlerinin gelişmesine en uygun bölgelerdir. Burada görülen mevsim rüzgârlarına muson adı verilmektedir.

    Muson Rüzgarları 

    Muson rüzgârlarının görüldüğü yerler:

  • Güney Asya ile Hint Okyanusu arasında
  • Doğu Asya ile Büyük Okyanus’a bağlı denizler arasında
  • Kuzey Amerika ile Meksika Körfezi arasında
  • Batı Afrika ile Gine Körfezi arasında
  • Doğu Afrika ile Hint Okyanusu arasında görülür.

     

       1-Yaz Musonları: Yaz aylarında Asya kıtası Hint Okyanusu’ndan daha çabuk ve çok ısınır. Kıta üzerinde termik kökenli alçak basınç alanı oluşur. Hint Okyanusu ise kıtaya göre daha serin olduğu için termik yüksek basınç alanıdır. Bu nedenle denizden karaya doğru, nemli yaz musonları eser. Kıyılarda bol yağış bırakırlar.  Muson rüzgârlarının etkili olduğu bu bölgeler Dünya’nın en yağışlı yerleridir.

      UYARI: Yaz musonları denizden karaya doğru estikleri için dağ eteklerine ve yamaçlarına bol yağış bırakırlar.

 

      2-Kış Musonları: Kış aylarında Asya Kıtası çabuk ve çok soğur. Kıta üzerinde termik kökenli yüksek basınç alanı oluşur. Hint okyanusu ise kıtaya göre daha ılık olduğu için termik alçak basınç alanıdır. Bu nedenle karadan denize doğru serin, yer yer soğuk ve kuru kış musonları eser.  UYARI: Kış musonları karadan denize estiklerinden kuru rüzgârlardır.

            

17158
0
0
Yorum Yaz