MUHTEŞEM DÖRTLÜ (DÖRT TEMEL ORTAM)

2008-10-05 20:01:00

MUHTEŞEM DÖRTLÜ
(DÖRT TEMEL ORTAM)

 1-Litosfer: Taşküre, Yerşekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak ta ifade edilir. İnsanoğlunun en çok etkilendiği ve üzerinde yaşamını sürdürdüğü, besin maddeleri temin edip, çeşitli yeraltı kaynakları çıkardığı dünyanın en dış katmanıdır.

 2-Hidrosfer: Suküre, Akarsular, göller ve denizler dışında bitkilerde, toprakta ve yeraltında da su bulunmaktadır. Ayrıca yüksek dağların doruk kısımlarında ve kutuplarda buz halinde, atmosferde ise buhar halinde su mevcuttur. Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir. İnsan ve diğer canlıların yaşamı suya bağlıdır. Ayrıca sular yeryüzünü biçimlendirmede etkili olan önemli bir dış kuvvettir.

3-Biyosfer: Canlı küre, çevremizdeki bitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar biyosferi oluşturur. Bitkiler Fitosferi, hayvanlar zoosferi oluşturur.

4-Atmosfer: Gaz küre ( Hava küre), Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleri için ilk şarttır. Ayrıca iklim olaylarının oluşabilmesi buna bağlıdır.

40623
0
0
Yorum Yaz