NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE

2010-10-12 10:47:00

NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE

Nükleer parçalanma çok kısa sürede cok fazla bir enerjinin ortaya çıkmasını sağlar.

Santrallarda bu enerjinin etkisiyle çok sıcak bir ortam oluşur.

Bundan ötürü santrallar sürekli olarak soğutulmak zorundadır.

Soğutma işlemi de akarsulardan veya denizden alınan suyla yapılmaktadır.

Burada önemli nokta soğutma işlemi için kullanılan su dışarı verildiğinde bir hayli ısınmış olur ve eğer reaktör çok fazla su kullanıyorsa zamanla bulunduğu çevredeki suların ısınmasına , dolayısıyla da yöredeki canlı hayatının olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

Bazı durumlarda nehir suyunun fazla çekilmesi su canlılarının ölmesine sebep olmaktadır.

Bunu önlemek için bazı tesisler depolama su alanları bulundurmakta ve su azaldığında bu alanlara takviye yapmaktadır.
Dışarı atılan sıcak suyun reaktif özelliği yoktur.

Bu nedenle seracılıkta ısı ihtiyacını karşılamakta veya tatlı su balıkçılığı yapmakta kullanılabilir.

Tüm nükleer santraller çevreye sıvı veya gaz olarak nükleer atık bırakmaktadır.

Bu atık miktarı sürekli kontrol edilmektedir.

Çok tartışılan bir konu olmakla birlikte dışarı salınan maddelerin zarar verici sınır çizgisini geçmediği savunulmaktadır.

Dışarıya karbondioksit veya diğer zararlı gazlardan yaymazlar.
Nükleer atıkların toplanması, işlenmesi, taşınması ve denetimi çok dikkatli olunması gereken ve yetkililerin kuralına uygun yapacaklarını iddia ettikleri bir konudur.

www.cografyam.net

30
0
0
Yorum Yaz