ULUSLARARASI ÖRGÜTLER LİSTESİ

2009-04-10 19:41:00

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER LİSTESİUluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş örgütlere verilen addır. İki tip uluslararası örgüt vardır:·                     Uluslararası devletlerarası kuruluşlar, üyeleri egemen devletler ve diğer uluslararası devletlerarası kuruluşlar olan resmi kuruluşlardır. Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, ASEAN bunlara örnek olarak gösterilebilir. ·                     Sivil Toplum Kuruluşları, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel kuruluşlardır. Uluslararası KuruluşlarA·                     Afrika Kalkınma Bankası ·                     AKP Ülkeleri (Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu) ·                     Avrasya Ekonomik Topluluğu ·                     Avrupa Birliği (European Union, EU) ·                     Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union Européenne de Football Association, UEFA) ·                     Avrupa Konseyi - Tüm Avrupa Ülkelerini... Devamı