ÇİNLİ ÇOCUKLAR KARDEŞ İSTİYOR

2009-03-10 19:58:00

Çinli çocuklar kardeş istiyor!Pekin, öteden beri nüfus artış hızını engellemeye çalışıyor. 1970lerde yürürlüğe koyduğu tek çocuk politikasının amacı da nüfusu kontrol etmek. Ancak erkek çocuk özlemi ve yaşlı nüfusun giderek artması, Çin’de sosyal sorunlar ve demografik dengesizliklerin kapısını aralıyor.    Bugünlerde herkesin gözü Çin’in üstünde. Ekonomideki muazzam büyüme bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Bu yılın başında Dünya Ticaret Örgütüne üye olmasından sonra bu ülke, daha çok ekonomik yönüyle çıkıyor kamuoyunun karşısına... Kotalar, ucuz iş gücü, çektiği yabancı sermaye miktarı, düşük kalitedeki ürünler, Çin gündeme geldiğinde hemen herkesin dillendirdiği argümanlardan sadece birkaçı. Oysa Çin sadece bunlardan ibaret değil. Onun da kendine özgü toplumsal yapısı ve çözmesi gereken iç problemleri var. Örneğin, 1,3 milyarı aşan nüfusu...Pekin, öteden beri nüfus artış hızını engellemeye çalışıyor. 1970lerde yürürlüğe koyduğu tek çocuk politikasının amacı da nüfusu kontrol altında tutmak zaten. Ancak, bu uygulama bugün tartışmalı. Özellikle ailelerin ikinci bir çocuk özlemi, tek çocuk olacaksa da bunun mutlaka erkek olmasını isteyen geleneksel yapının kırılamaması, yaşlı nüfusun artması gibi toplumsal yapıda büyük tahribatlar açan birtakım dengesizlikler ilgili ilgisiz herkesi endişelendiriyor çünkü. Şüphesiz, her tartışmada olduğu gibi Çinin tek çocuk politikasında da insanlar kabaca ikiye ayrılıyor. Kimine göre, bu politika toplumdaki dengeleri bozuyor ve insanları gayr-i meşru yollara sevk ediyor. Kimin... Devamı

TÜRKLERDE NEVRUZ KUTLAMALARI

2008-03-21 09:33:00

NEVRUZ GELENEKLERİ Çeşitli adlarla ve yaygın olarak Nevruz adıyla kutlanan bu bahar bayramıyla ilgili olarak Türk topluluklarında çeşitli gelenekler meydana gelmiştir. Orta Asya'dan, Balkan Türkleri'ne ve hatta Amerika'daki Kızılderililerin yaşatılan âdetlerinde bu gelenekleri ve törenleri tespit edebiliyoruz. K. K. Yudahin'in eserinden Kırgız Türkleri'nde Nevruz gününün, Mart ayında olduğu ve yeni yılın ilk günü anlamına geldiği ifade edilir. Bu günde "Nouruz Köcö " denilen özel bir yemek yaparlar. "Köcö", darı yarması veya bulgur konulmak suretiyle yapılan bir nevi tirittir. Kazak Türkleri de Kırgız Türkleri'nin yaptığı aşı pişirirler. Ayrıca Nevruz törenlerinde mevlit okuturlar. O günü evler baştanbaşa temizlenir, yeni elbiseler giyilir. Nevruz törenleri sırasında ev duvarlarına veya çeşitli eşyaların üzerine kil kaplar atılarak parçalanır. Ateş üzerinden atlanır. Çadırlar kurulup sofralar açılır. Özbekistan'ın Semerkant, Buhara, Andican taraflarında, Nevruz günü başlayan törenler bir hafta kadar devam eder. Halk bu törenlerde çadır çadır gezerek birbirlerinin bayramını kutlar. Bu ziyaretlerde ikram edilen yemek "aş" adı verilen pilavdır. Köpkarı, güreş, at yarışları, horoz dövüşleri gibi gösteriler düzenlenir. Tacikistan'da Nevruz Mart ayının başından, 21 Mart gününe kadar baharın gelişini ve tabiatın canlanmasını karşılamak amacıyla kutlanır. Nevruzda yenilen 7 yiyecekten süt; temizliği, tatlı; yaşama sevincini, şeker; serinlik ve dinlenmeyi, mum; ateşe tapınmayı, tarak; kadının güzelliğini temsil eder. İslâmİyetten sonra İslâmî geleneklere göre "Ş" ile başlayan 7 nesne bunların yerini almıştır. Afganistan'da Nevruz, Türkler arasında doğum günü olarak kutlanır. Bugün herkes en yeni elbiselerini giyerler. Kabir ve akraba ziyaretleri yapılır, güreş tutulur ve oğlak oyunu oynanır. İnsanlar arasındaki dargınlıkların kaldırılmasına çalışılır. Yeni yıla nasıl başlanırsa, yılın öyle geçeceğine inanılır. ... Devamı

ULUSLARARASI KURULUŞLAR:iSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ

2008-03-07 23:06:00

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ İslam Konferansı Örgütü'nün bayrağı (İKÖ)   İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) (Arapça: منظمة المؤتمر الإسلامي, İngilizce: Organization of the Islamic Conference, Fransızca:Organisation de la Conférence Islamique).   Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanıp, İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip, Avrupa Konseyi veya Birleşmiş Milletler gibi uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilat.   Tarihçe Church of God adlı tarikata bağlı Dennis Michael Rohan adında Avustralyalı bir yahudinin 21 Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa’yı kundaklamayı denemesinden sonra İslam ülkeleri başkanları İslam Konferansı Teşkilatını kurdular.   BM'de daimi olarak temsil de edilir.   Pakistan’daki 2. toplantılarında İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluş planı gündeme getirildi. Bunun ardından İKÖ maliye ve ekonomik işleri bakanları 1973 yılında katıldıkları Cidde toplantısında mali ve parasal bir müessesenin kuruluşunun önemini vurguladılar. Nihayet İslam Konferansı Teşkilatı'nın 20 Ekim 1975 tarihli zirve toplantısında İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluş planı onaylandı. Bugün İslam aleminin tek çatı altında toplandığı tek kuruluş sıfatına sahiptir. Genel sektererlik görevini Ekmeleddin İhsanoğlu yapmaktadır.   Yukarıda yüzde 10'dan daha fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkeler şu renklerle belirtilmiştir: Yeşil: Sünni bölgeler, kırmızı: Şii bölgeler.   Yapı ve organizasyon İKÖ aşağıdaki sistemlerden oluşur. İslamî Zirve Siyaset yapan en yüksek organdır. Üye devletlerin Kralları, devlet başkanları ve hükümet yetkileleri katılır. Her üç yılda bir yapılır.Bu konferansa başkanlığı Türkiye yapar Dışişleri Bakanlığı İslami Konferansı İslami Zirve'de alınan kararların işleyişini inceleme... Devamı

NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR

2010-01-06 10:33:00

NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR ANADOLU LEOPARIAnadolu leoparı, Türkiye'de yaşayan vahşi kedilerin en güzel örneklerinden biriydi. Ama yüzyıllar boyunca avlandı ve sayıları hızla azaldı. Anadolu leoparının son bireyleri, 1950'li yıllarda Dilek Yarımadası'nda ve 1970'li yılların başında Eskişehir çevresinde görüldü ve görüldüğü yerde de öldürüldü. O günden bu yana varlığından haber yok. Panda Carnivora türüne mensuptur ve Procyonidae ailesinin bir üyesidir.Erkek panda 5 feet uzunluğuna ve 256 pound kiloya erişebilir.Dişi pandanın boyutları ise biraz daha küçüktür.Şu an için dünyada bulunan erişkin panda sayısı 250 civarındadır.Dünyaca çok sevilen ve popüler olan pandanın anavatanı Çin’dir.Çin den çıkarılması yasaktır ve bu hayvan da koruma altındadır Mavi Balina 82 feet uzunluğuna kadar erişebilir.Dişi mavi balinalarda ise bu oran 85 feet kadardır.bu türün tehlike altında gösterilmesinin sebebi ise son üç neslin yüzde ellisinin yok olmasıdır.Mavi balina dünya izerindeki en büyük memelidir. Batı Gorili Primates türünün üyelerindendir ve Hominidae ailesine mensuptur.Erkek goril 6 feet uzunluğe ve 600 pound kiloya ulaşabilir.Dişi goril ise 5 feet yüksekliğe ve 200 pound kiloya ulaşabilir.bu tür nesli tükenmekte olan hayvanlardandır.bu goril en büyük ve güçlü canlılardan birisidir.Bu cissesinin tam tersine gayet barışçıl ve sosyal bir hayvandır. Kaplan  Carnivora türüne mensuptur ve Felidae ailesinin bir üyesidir.Erkek kaplan 10 feet uzunluğuna kadar erişebilir ve ideal ağırlığı 575 pound civarındadır..bu kaplan derisinin güzelliği yüzünden şu an soyunu devam ettirememe tehlikesiyle karşı karşıyadır.Ayrıc... Devamı

TÜRKİYE NÜFUSUNUN CİNSİYETE VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

2008-01-24 17:03:00

Yaş grubu ve cinsiyete göre Türkiye nüfusu        Yaş grubu         Toplam                 Erkek                      Kadın                            0-4                5.793.906               2.978.972               2.814.934 5-9                6.436.827               3.303.329               3.133.498 10-14            6.411.658               3.288.472               3.123.186 15-19            6.157.033               3.159.723               2.997.310 20-24            6.240.573               3.181.804               3.058.769 25-29            6.512.838               3.295.102               3.217.736 30-34            5.727.699               2.885.151               2.842.548 35-39            5.072.441               2.565.112               2.507.329 40-44            4.725.800               2.379.314... Devamı