TÜRKİYEDE BÜYÜK ŞEHİRLERİN EN ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNLARI

2008-12-25 20:09:00

TÜRKİYE’DE BÜYÜK ŞEHİRLERİN EN ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNLARI


Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Dünya ve Çevre için yaşadığımız şehirleri en az düzeyde kirletmenin yollarını bulmak zorundayız. Ülkemizdeki büyük şehirlerin en önemli çevre sorunları şunlardır:

SU VE ATIK SU
(Evsel, tarımsal ve endüstriyel atıklar)

- İmarsız, düzensiz ve kontrolsüz yapılaşma.

- Su havzalarının korunmasındaki zorluklar.

- Yeterli miktar ve kalitede su temini sorunu.

- Atık su toplama ve arıtma sorunları.

- Yağmur sularının toplanması ve uzaklaştırılması sorunları.

- Dere ve nehir yataklarının ve sulak alanların ıslahı.

(İçilebilir ÇEŞME SUYU şişelenmiş PET sulardan 150 kez daha ekonomik ve çevreye çok daha az zarar vermektedir. Doğada zaten temiz olan suyu kirletmeyelim ve verimli kullanalım. Kirletilen suyun kişi başına arıtım maliyeti 40 dolar ve 1 kg kirleticinin uzaklaştırılması için 1 kwh enerji harcanması gerekmektedir. İçme suyunun dezenfeksiyonu sonucunda da bir takım istenmeyen yan ürünler çıkmaktadır).

KATI VE TEHLİKELİ ATIKLAR
(Çöpler, toksik endüstriyel atıklar vs)

- Katı ve tehlikeli atık envanterinin olmaması.

- Katı ve tehlikeli atık yönetim planı yapılmaması.

- Atık toplama problemleri.

- Atık taşımadaki sorunlar.

- Atık bertaraf yöntemlerinin uygun seçilmemesi.

- Büyükşehir ve alt ilçe belediyelerinin iletişim eksiklikleri.

- Toplama, aktarma ve taşıma maliyetlerinin yüksekliği.

- Tıbbi atık toplanması ve taşınmasındaki zorluklar.

- Tıbbi atık bertarafındaki problemler.

(Gözden ırak çöp ve atıklar gönülden ırak kabul edilmemeli, vahşi depolama alanları yerine, sızdırmaz tabanlı çöp depolama alanları inşa edilmelidir).

HAVA KİRLİLİĞİ
(Yakıtlar, yakıcılar, fabrikalar, taşıtlar, enerji santralleri vs)

- Kalitesiz ve kirleticili yüksek yakıtlardan kaynaklanan problemler.

- Yanma verimi düşük eski yakıcıların kullanımı.

- Doğru yakma yöntemlerinin kullanılmaması.

- Kişilerin bilgisizliği, eğitimsizliği ve konuya önem vermemesi.

- Ulaşımda kullanılan taşıtların eskiliği ve bakımlarının zamanında yapılmaması.

- Toz oluşturucu işlemlere tedbir getirilmemesi.

(Kaliteli yakıtlar, verimli yakıcılarda bilinçli yakılmalıdır. Yakıcı ve taşıtların yenilenmesi ve bakımları sürekli yapılmalıdır).

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
(İnşaat sektörü, eğlence sektörü, uçaklar, trenler, otomobiller vs)

- Taşıt ve makine seçiminde az gürültü yapanların tercih edilmemesi.

- Halkın bilinçsizliği, dikkatsizliği ve duyarsızlığı.

- Ses izolasyonuna önem vermeme.

KOKU KİRLİLİĞİ
(Çöplük yangınları, kağıt fabrikaları, şeker fabrikaları, besihaneler, balıkhaneler ve kesimhaneler vs)

- Ölçülmesinin zorluğu

- Koku rahatsızlığının kişiden kişiye değişmesi.

- Koku kontrolündeki zorluklar.

HAFRİYAT, MADEN VE İNŞAAT ATIKLARI
(İnşaat yapımı ve maden üretimi esnasında çıkan başka yere dökülmesi gereken atıklar)

- İnşaat ve madencilerin hafriyat, dekapaj ve üretim atıklarının fazlalığı.

- Atıkların rastgele ve denetimsiz yerlere atılması.

- İnşaat ve madencilerin nizama uyma zorlukları.

İNSAN FAKTÖRÜ

- Eğitim ve bilinçlenme eksikliği.

- Çevrenin önem ve kıymetini algılama zorluğu.

(Her şeyin başı insan ve onun eğitimine bağlıdır. Çevreye duyarlı ve bilinçli insanlar eğitilerek yetiştirilebilir, Ağaç yaş iken eğildiğinden insanları çocuk iken çevre konusunda eğitmek ve bilinçlendirmemiz gerekmektedir).

Prof.Dr. Muammer Kaya, Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi, Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürü

 

www.cografyam.net

2466
0
0
Yorum Yaz