ULUSLARARASI ÖRGÜTLER LİSTESİ

2009-04-10 19:41:00
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER LİSTESİ


Uluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş örgütlere verilen addır. İki tip uluslararası örgüt vardır:

·                     Uluslararası devletlerarası kuruluşlar, üyeleri egemen devletler ve diğer uluslararası devletlerarası kuruluşlar olan resmi kuruluşlardır. Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, ASEAN bunlara örnek olarak gösterilebilir.

·                     Sivil Toplum Kuruluşları, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel kuruluşlardır.

Uluslararası KuruluşlarA

·                     Afrika Kalkınma Bankası

·                     AKP Ülkeleri (Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu)

·                     Avrasya Ekonomik Topluluğu

·                     Avrupa Birliği (European Union, EU)

·                     Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union Européenne de Football Association, UEFA)

·                     Avrupa Konseyi - Tüm Avrupa Ülkelerinin (46 ülke) ve kıta dışından gözlemcilerin olduğu konsey (AB değil)

·                     Avrupa Konseyi Genel Kongresi - CLRAE

·                     Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM - 46 Avrupa ülkesi

·                     Avrupa Birliği Belediyeler Konseyi - CEMR

·                     Avrupa Coğrafya Kurumu - EGEA - network ile ilgili özel kuruluş.

·                     Avrupa Yayın Birliği - EBU - Avrupa Kamu Kanalları arasında kurulmuş bir kuruluş.

·                     Avrupa Kanser Tedavisi ve Araştırmaları Örgütü - Avrupalı ilaç firmaları arasında özel.

·                     Avrupa Posta ve Telekom İdareleri Konferansı - CEPT -ETSI oldu.

·                     Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü - ETSI

·                     ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği

·                     Afrika Birliği

·                     Arap Birliği

·                     Agadir- Kuzey Afrika Ülkeleri Ekonomik İşbirliği

·                     Asya-Afrika Yasal Danışma Örgütü

·                     Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği - APEC

·                     Amerika Devletleri Birliği - OAS

·                     Amerika Kıtası Hava Kuvvetleri Sahası Kooperatifi - SICOFAA

·                     Amerika Devletleri Konseyi

·                     Asya Kalkınma Bankası -

·                     Asya İnsan Hakları Merkezi - Hindistan ve çevresindeki bazı ülkeler

·                     Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı - CICA

·                     Avrasya Ekonomi Topluluğu (Eurasian Economic Community, EURASEC, EAEC)

·                     Arktic Konseyi - Kuzey Kutbu ülkeleri

·                     Asya Kıtası İşbirliği Diyaloğu

·                     And Ülkeleri Grubu

·                     And Ülkeleri Ekonomik Topluluğu - Bolivya-Peru-Ekvador-Kolombiya

·                     Avustralya Grubu - OECD ülkelerinin askeri işbirliği oluşumu

·                     ASEM - Asya & Avrupa Kıtası Buluşmaları.

·                     ASEF - Asya & Avrupa Kıtası Kuruluşu.

·                     Avrupalı Az Konuşulan Diller Bürosu - EBLUL Avrupa Konseyi'nin desteklediği özel kuruluş.

·                     Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi - ECMI Avrupa Birliği'nin desteklediği özel kuruluş.

·                     Avrupa Sivil Havacılık Konferansı - ECAC

·                     Avrupa Üniversite Enstitüsü

·                     Avrupa Yeni Demokrasiler Gençlik Forumu

·                     Avrupa-Avustralya Bilim ve Teknoloji İşbirliği Forumu

·                     Avrupa Patent Ofisi - EPO

·                     Avrupa Patent Enstitüsü - EPI

·                     Avrasya Patent Teşkilatı - EAPO

·                     Alman İşadamları Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi - NMI

 

B

·                     Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States, CIS)

·                     Bağlantısız Ülkeler Hareketi (Non-Aligned Movement, NAM)

·                     Baltık Denizi Devletleri Konseyi (Council of the Baltic Sea States, CBSS)

·                     Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States, ECOWAS)

·                     Batı Avrupa Birliği (Western European Union, WEU)

·                     Batı Nordic Konseyi (West Nordic Council)

·                     Benelux

·                     Bengal Körfezi Ülkeleri Multi Sektörel Girişim Teknik ve Ekonomik Topluluğu (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)

·                     Birleşmiş Milletler (United Nations, UN)

·                     Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund, UNICEF)

·                     Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)

·                     Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu (United Nations Compensation Commission, UNCC)

 

C

·                     Commenwealth Realm - İngiliz Kraliyetine bağlı ülkeler

·                     Commonwealth Savaş Toplu Mezarları Komisyonu- Uluslar topluluğu üyeleri arasında.

·                     CERN- Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı

·                     Camphill Hareketi - İşçi ve köylü hakları ile ilgili 22 ülkede faaliyet gösteren özel örgüt.

·                     CROWCASS - Birleşmiş Milletler nezdinde Savaş Suçluları Birimi

·                    

1664
0
0
Yorum Yaz