YEŞİLIRMAK DELTASI

2007-11-29 15:19:00

İl : Samsun İlçesi : Terme Yüzölçümü : 3000 ha.
Ülkemizin Karadeniz kıyısındaki en büyük deltasıdır.
Deltanın doğusunda yer alan Simenlik ve Akgöl ve kumul alanlar delta için önemli kısımlardır.
Deltanın batı kesiminde Gagalı, Dumanlı, Akçasaz ve ahubaba adlı küçük göl ve lagünler yer alır.
Sulak alanın kullanım durumu :
Deltadaki en önemli insan aktivitelerinden olan saz kesimi yıllık 500 ton civarında olup, Avrupa’ya ihraç edilir.
Simenlik ve Akgölde balıkçılık yapılmaktadır.


Koruma Statüsü :
Simenlik ve Akgöl Sulak alan ekosistemi kompleksi 1975 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir.
Kirlilik :
Deltadakin tarım alanlarının drenaj suları lagünlere verilmekte olup, yoğun bir şekilde kirliliğe neden olmaktadır.
Habitat tahribi :
1970 ve 1996 yılları arasında deltanın büyük bir bölümü DSİ tarafından drene edilerek deltanın iç bölümlerinde yer alan tüm göller kurutulmuştur. Sadece deltanın doğu bölümünde yer alan 1900 hektarlık Simenlik ve Akgöl kalmıştır.
Deltanın kumluk kesimlerinde yapılan çam ağaçlandırması kum ekosistemini tehdit etmektedir.
Yoğun saz kesimi yapılan kesimlerde kuşların kuluçka alanları olumsuz etkilenmektedir.
Deltada tamamen av yasağı olmasına rağmen yoğun avcılık baskısı altındadır.
Su rejimine yapılan müdahaleler :
Yeşilırmak üzerinde yapılan baraj ve seddeler nedeniyle nehrin doğal su rejimi bozulmuştur.
Çözüm önerileri :
Tarımdan dönen suların sisteme etkileri araştırılmalı ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

http://www.biliminsani.net/yesilirmak-deltsi/

 

222
0
0
Yorum Yaz